PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA
I STOPNIA im. STANISŁAWA MONIUSZKI

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA
II STOPNIA im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO

INTERNAT